+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Przepisy ustawa o rachunkowości wymagają aby roczne sprawozdanie finansowe jednostki zostało zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jednostki, których rok obrotowy pokrywa sie z kalendarzowym mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.