+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl
Kadry i płace

Zakres usług

Kadry i płace

Z

Przygotowanie dokumentacji dot. zatrudnienia

Z

Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników

Z

Sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną

Z

Zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS

Z

Ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń

Z

Reprezentacja przedsiębiorcy podczas kontroli ZUS

Indywidualna wycena usług

Polityka prywatności