+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl
Tylko dla naprawdę „Małych”.

Prowadzisz DG i nie osiągasz wysokich przychodów możesz skorzystać z tzw. „Małego ZUS-u”.

Od 1 stycznia 2019 r. będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawywymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów.

Warunki:

-musisz  prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

-twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku.

Nie można skorzystać z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku:

Podatnik prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni

Mały ZUS” przysługuje podatnikom, którzy  skorzystali  wcześniej z „ulgi na start” (chyba że zrezygnują z korzystania z tego uprawnienia) i spełniali warunki do „preferencyjnych składek”.

Nie można  skorzystać z „małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc, w którym podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

źródło: ZUS.PL