+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl
      Od 1 stycznia 2019 podstawową (domyślną) formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy.
Forma gotówkowa wypłaty wynagrodzenia zostanie zachowana, jeśli pracownik złoży pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia
w gotówce
. Taki wniosek pracownik może złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, np. e-mail’em. Jeśli pracownik takiego wniosku nie złoży, obowiązkiem pracodawcy będzie wypłacanie wynagrodzenia przelewem.