+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono od 2022r. nowa ulgę dla podatników zaangażowanych w sport i kulturę.

Jakie są sa korzyści (?).

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT .

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów

  • 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.

Szczegółowe obszary wsparcia oraz informacje jak rozliczyć ulgę sponsoringową znajdziesz w poradniku Ulga na sponsoring: sport.polski_lad_poradnik_ulga_na_sport_22_02.pdf (podatki.gov.pl)

źróło: podatki.gov.pl