+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Odliczenie darowizny za oddanie krwi w zeznaniu rocznym to ważna kwestia dla wielu osób. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

  1. Honorowy Dawca Krwi: Osoba, która bezpłatnie oddała krew (osocze lub inne składniki krwi) i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Honorowym Dawcom Krwi przysługują dodatkowe uprawnienia, takie jak ulgi na przejazdy komunikacją miejską lub korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.
  2. Ulga za Oddanie Krwi: Honorowy Dawca Krwi ma prawo odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa od swojego dochodu w zeznaniu rocznym. Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.
  3. Jak Odliczyć?:
    • Przekazaną w danym roku podatkowym darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT-28 (przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym) lub PIT-36 (przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach) albo PIT-37.
    • Kwotę przekazanej darowizny, możliwe odliczenie ulgi za oddanie krwi oraz dane obdarowanego (nazwę oraz adres) wykazuje się w załączniku PIT/O, który należy dołączyć do zeznania rocznego.
    • Łączna kwota odliczenia ulgi za oddanie krwi w sumie z innymi możliwymi do odliczenia darowiznami nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu z zeznania PIT-36 lub PIT-37.