+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Obowiązki PPK po stronie pracodawcy (w największym skrócie) :

  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników, wyłonienie reprezenta/cji  pracowników,
  • ustalenie bazy osób uprawnionych do uczestnictwa w PPK,
  • poinformowanie zatrudnionych o możliwościach składania   określonych dyspozycji (przystąpienie ,rezygnacja , zmiana  stawki), zebranie od pracowników wypełnionych deklaracji  dotyczących  uczestnictwa w PPK,
  • oszacowanie kosztów z tytułu uruchomienia i administracji PPK   wpłaty do PPK i obsługa placowo-kadrowa (rozliczenia  pracowniczych planów kapitałowych
  • wybór instytucji finansowej do 27 października 2020 r. !!!
  • zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK z instytucją  finansową do 10 listopada 2020 r. !!!
  • przygotowanie systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK
  • przesyłanie pliku xml/csv przez n-portal PPK (Portal  Pracodawcy),

Nasze rekomendacje dot.instytucji finansowych z uwagi na automatyzację procesów rejestracyjnych i rozliczeniowych :

Link do oferty Aviva PPKLink do oferty AXA PPK
Link do oferty Allianz PPKLink do oferty Millennium PPK

wdrożenie PPK – aplikacja dla kadr i płac, systemów HR, ERP | Comarch