+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozwiązaniach podatkowych, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2.

Zaproponowany pakiet ma w założeniu przeciwdziałać negatywnym gospodarczym skutkom pandemii wirusa. Nie ma ostatecznego projektu ustawy, która wprowadzałaby te propozycje. Dopiero ustawa umożliwi jednoznaczne określenie szczegółów proponowanych rozwiązań.

Działania, które proponuje Ministerstwo Finansów:

1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Zakłada się, że podatnicy będą mogli poniesioną w 2020 r. stratę odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Nie wiadomo jednak jak liczyć ów 50% spadek przychodów, miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku, czy też należy porównywać wyłącznie miesiące trwania pandemii marzec 2020 r. do marca 2019 r., kwiecień 2020 r. do kwietnia 2019 r.), oczywiście jeżeli ten stan utrzyma się po marcu 2020 r. Ministerstwo zauważa jednak, że odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka straty ma być odliczana w kolejnych latach). I tu nie wiadomo,  czy będzie stosowany obecny warunek wskazujący, że przy odliczaniu straty kwota obniżenia dochodu za 2019 r. nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

2. Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem. Ministerstwo nie wyjaśniło co oznacza „negatywne konsekwencje”, tym bardziej, że odroczenie podatku nie jest jego zaniechaniem, więc w lipcu 2020 r. dojdzie do kumulacji wysokości podatku.

3. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

To istotna propozycja, jednak i tu nie wiadomo co oznacza termin „negatywne konsekwencje”. Ponadto jeżeli podatnik rozliczał się kwartalnie to zmniejszenie przychodów z danego kwartału (I kwartału 2020) w porównaniu do kwartału 2019 r. raczej nie spowoduje zmniejszenia przychodów o 50%, tym bardziej, że pandemia zaczęła się w marcu br. U takich podatników analiza przychodów również powinna być dokonywana miesięcznie, szczególnie wobec konieczności prowadzenia miesięcznych ewidencji podatkowych w VAT, PIT i CIT.

4. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

5. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

6. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn

Darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone od podatku.

7. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Ministerstwo Finansów planuje, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

8. Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Powyższa propozycja nie będzie więc dotyczyła podatników opłacających podatek w formie kary podatkowej, ale również podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, czy podatków lokalnych.

9. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Odroczenie wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców, to zmiana spóźniona i przede wszystkim dotykająca stosunkowo niewielką ilość podatników. Rzeczywistą pomocą dla podatników, uwzględniając wielkość nakładów finansowych na zmianę systemów księgowych w celu dostosowania ich do nowego JPK_VAT, byłoby odroczenie nowej struktury do października 2020 r. albo co najbardziej racjonalne do 2021 r.

10. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

11. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

To wydaje się słuszna propozycja, gdyż obecnie gminy mogą wprowadzać jedynie zwolnienia przedmiotowe a nie podmiotowe jak proponowana zmiana. Oczywiście gminy z tej propozycji będą musiały skorzystać, poprzez wprowadzenie uchwały ograniczającej dochód gminy (i tak już nadwyrężony poprzez obniżki PIT i nałożenie dodatkowych obowiązków, jak choćby BDO, czy wyższe minimalne wynagrodzenia), co raczej nie będzie skłaniać do podjęcia takich działań.

12. Podobno Krajowa Administracja Skarbowa ma wykazywać się większą elastycznością przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej, tj. możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

13. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Wojciech Zajączkowskiźródło: www.mf.gov.pl