+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję sprzedaży za pomocą nowych kas będą musieli prowadzić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

od 1 lipca 2020 dołączą podatnicy świadczący  usługi związane z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla, a od 1 stycznia 2021 r. ten obowiązek obejmie  podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w nowelizacji terminów będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.