+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Od 1 lipca 2022 roku ulga dla klasy średniej ulega likwidacji (ulgi dla klasy średniej nie stosuje się do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.)

Możliwe sytuacje czerwiec-lipiec 2022r.:

1.Wynagrodzenie za 06 2022r. płatne w lipcu 12 % bez ulgi dla klasy średniej/kwota zmniejszająca podatek 300 zł

2.Wynagrodzenie za 06 2022r. płatne w czerwcu 17 % ulga dla klasy średniej /kwota zmniejszająca podatek 425 zł

3.Wynagrodzenie za cały rok 12 % bez ulgi dla klasy średniej /kwota zmniejszająca podatek 3600 zł