+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Przedsiebiorcy będacy jednocześnie wytwórcami energii elektrycznej za pomoca generatorów (urządzeń)

o mocy do 1MW są ustawowo zwolnieni z opłacenia podatku akcyzowego.

Jednakże zwolnienie z podatku nie uwalnia tychże podatników od biurokratycznej mitregi .

Drobni ww. wytwórcy energii elektrycznej są bowiem zobowiazani do prowadzenia ewidencji wytwarzanej i zużywanej

energii na potrzeby własne oraz składania deklaracji podatkowych AKC-4 i AKC-4/H .

Od 1 lipca 2021r. dotychczasowe deklaracje beda zastąpione innymi o symbolu AKC-KZ z kwartalnym okresem rozliczania.