+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Przychód minus KUP minus Składki ZUS minus UdKŚ = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek = Zaliczka według Polskiego Ładu

Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek minus Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

Zaliczka według Polskiego Ładu minus Zaliczka według zasad z 2021 r. = nadwyżka

Nadwyżki nie pobierasz w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica.

Analogicznie w kwestii nadwyzki postepujemy w przypadku rolziczania umów zleceń.

Uwaga:

Jeżeli płatnik pobrał zaliczkę w wysokości wyższej niż wynikająca z rozporządzenia, to nadwyżki  nie przekazuje do urzędu skarbowego.

Ważne: nadwyżkę należy zwróć niezwłocznie na konto pracownika.