Obsługa stałych kilentów
Zapomniałeś hasła?
Wskaźniki
 Aktualnie obowiązujące odsetki od zaległości podatkowych to 8 %  ...
!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
14-11-2017
Korekta JPK_VAT -zmiany

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każda korekta JPK_VAT będzie kolejno numerowana. Jeśli będziemy składać korektę deklaracji VAT-7, to zazwyczaj będziemy musieli przekazać również korektę JPK_VAT. Nie będzie takiego obowiązku, gdy korekta deklaracji dotyczy pozycji, które nie są wykazywane w JPK_VAT.

!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
22-09-2017
Podzielona płatność (split payment) VAT od 01.04 2018r. -.

System podzielonej płatności będzie polegać na tym, że nabywca zapłaci za towary lub usługi kwotę brutto (zVAT), która zostanie podzielona na dwa strumienie płatności. Kwota netto (bezVAT) wpłynie na konto sprzedawcy, a kwota podatku wpłynie na wydzielone subkonto, z którego sprzedawca będzie mógł regulować swoje zobowiązania z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego lub wobec swoich dostawców.

!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
14-09-2017
Obrót nowymi towarami w procedurze VAT-marża

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. Stosowanie procedury VAT1-marża regulują przepisy ustawy o VAT.

Za projekt i wykonanie odpowiada Agencja Interaktywna Warszawa - BiznesPort