Obsługa stałych kilentów
Zapomniałeś hasła?
Wskaźniki
 Aktualnie obowiązujące odsetki od zaległości podatkowych to 8 %  ...
!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
06-06-2018
Zbliża się termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( 30 czerwca)

Przepisy ustawa o rachunkowości wymagają aby roczne sprawozdanie finansowe jednostki zostało zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
21-04-2018
Zmiana stanowiska MF w sprawie obrotu kryptowalutami

Ministerstwo Finansów zmieniło stanowisko i wycofało sie z niekorzystnej dla podatnikow interpretacji w sprawie opodatkowania PCC czynności zakupu kryptowalut.

!cid_34D88D04-C0F9-4323-879D-80B9ACCE9EA7@home
04-04-2018
Nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej

Ustawa"Prawo przedsiębiorców"wprowadza nowe zasady zawieszania DG.Osoby fizyczne będą mogły zawiesić działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 2 lata , a także na czas nieokreślony.Działalność gospodarcza będzie automatycznie wznawiana po upływie okresu zawieszenia, jaki został wskazany we wniosku o zawieszenie.Jeżeli zawieszenie było bezterminowe, przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia stosownego wniosku do CEIDG z informacją o wznowieniu działalności gospodarczej.

Za projekt i wykonanie odpowiada Agencja Interaktywna Warszawa - BiznesPort